ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)2018-12-18 11:33:30
2ใบรูป 92017-04-18 11:05:50
3แบบสัญญายืมเงิน2017-04-18 11:05:16
4แบบใบลาพักผ่อน2017-04-18 11:04:20
5แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด2017-04-18 11:03:48
6แบบบันทึกข้อความ2017-04-18 11:03:05
7แบบคำรับรองเงินเดือน2017-04-18 11:02:17
8แบบขออนุมัติไปราชการ2017-04-18 11:01:50
9สัญญายืมเงินสวัสดิการ2017-04-18 11:00:18