ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบขออนุมัติไปราชการ2017-04-18 11:01:50
2ใบรูป 92017-04-18 11:05:50
3แบบบันทึกข้อความ2017-04-18 11:03:05
4แบบใบลาพักผ่อน2017-04-18 11:04:20
5แบบสัญญายืมเงิน2017-04-18 11:05:16
6สัญญายืมเงินสวัสดิการ2017-04-18 11:00:18
7แบบคำรับรองเงินเดือน2017-04-18 11:02:17
8แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด2017-04-18 11:03:48