ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ประกศเผยแพร่แผน จ้างเหมาอาคารโรงไฟฟ้า2019-12-12 11:22:23
2ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาขยายเขตสายไฟฟ้า2019-12-12 11:24:56
3แบบขออนุมัติไปราชการ2017-04-18 11:01:50
4ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงลานคอนกรีต2019-12-12 11:29:54
5ใบรูป 92017-04-18 11:05:50
6แบบบันทึกข้อความ2017-04-18 11:03:05
7ประกวดราคาเช่าเครื่องรับภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแทพย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-12 11:33:45
8แบบใบลาพักผ่อน2017-04-18 11:04:20
9แบบสัญญายืมเงิน2017-04-18 11:05:16
10สัญญายืมเงินสวัสดิการ2017-04-18 11:00:18
11แบบคำรับรองเงินเดือน2017-04-18 11:02:17
12ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงลานคอนกรีต2019-12-12 13:45:19
13รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)2018-12-18 11:33:30
14แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด2017-04-18 11:03:48