รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รพ.เขมราฐประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

ชื่อตำแหน่ง              พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน                  งานผู้ป่วยใน  กลุ่มงานการพยาบาล

อัตราว่าง                 1  อัตรา

ค่าตอบแทน              อัตราค่า  7,020.-บาท/เดือน                   

ระยะเวลาการจ้าง      ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  หากทางราชการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อัตรากำลังต่อ และผู้ได้รับคัดเลือกผ่านการประเมินอาจมีการต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี  และขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้าง  โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

  

          -    เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

          -    อัตราค่าจ้าง 7,020.-บาท/เดือน

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือเทียบเท่า

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 21  สิงหาคม 2563(วันเวลาราชการ)ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

สอบคัดเลือกวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ประกาศผลสอบวันที่ 26 สิงหาคม 2563

เริ่มปฏิบัติงาน  1   กันยายน  2563

>>โหลดเอกสารประกาศ<<

 ****ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดทางขึ้นสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก

หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานธุรการ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร 045-491666

 ต่อ 1037*****

...............................................

วันที่ประกาศข่าว : 2020-08-11

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-08-11

จำนวนการเข้าชม : 95