NEWS โรงพยาบาลเขมราฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ) ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

โรงพยาบาลเขมราฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ) ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
วันที่สอบ :     วัน อังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ 

เวลาสอบ :     09.00 - 12.00 น. (มาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ )
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
อุปกรณ์ในการสอบ : บัตรประจำตัวผู้สอบ ,บัตรประจำตัวประชาชน,ปากกา

>>โหลดประกาศ<<

วันที่ประกาศข่าว : 2020-09-28

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-09-28

จำนวนการเข้าชม : 72