ประกาศโรงพยาบาลเขมราฐ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ตามที่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครวันที่ 14-25 กันยายน 2563
สอบคัดเลือกวันที่ 29 กันยายน 2563

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว   

>> ประกาศผลสอบคัดเลือก <<

วันที่ประกาศข่าว : 2020-09-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-09-30

จำนวนการเข้าชม : 70