ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ HIVAIDS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ HIVAIDS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

Load Files

 

วันที่ประกาศข่าว : 2017-12-15

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-12-15

จำนวนการเข้าชม : 675