(New) ประกาศโรงพยาบาลเขมราฐ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลเขมราฐ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี 1 อัตรา , จพ.พัสดุ 1 อัตรา  

>>โหลดเอกสารประกาศ<<

สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ

รับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่  16 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ

สอบข้อเขียน วันที่ 20 มิถนายน 2561   ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี

               วันที่ 26 มิถนายน 2561   ตำแหน่ง จพ.พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 25 มิถนายน 2561   ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี

                                   วันที่ 26 มิถนายน 2561   ตำแหน่ง จพ.พัสดุ 

                                   ณ บอร์ดประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-01

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-06

จำนวนการเข้าชม : 2995