รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

                                                                            ประกาศ โรงพยาบาลเขมราฐ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

                                   ด้วย โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ประเภทเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนี้

๑. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ๑ อัตรา
๓. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา

>>โหลดเอกสาร<<

 

วันที่ประกาศข่าว : 2018-12-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-12-18

จำนวนการเข้าชม : 908