ประกาศโรงพยาบาลบเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด500mA.

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด500mA.

>>โหลดเอกสาร<<

วันที่ประกาศข่าว : 2018-12-20

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-12-20

จำนวนการเข้าชม : 433