รพ.เขมราฐ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

รพ.เขมราฐ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

- ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่งานควบคุมโรค ก.ปฐมภูมิและองค์รวม
- อัตราค่าจรางรายคาบล่ะ ๓๐๐.- บาท
- เพศ ชาย อายุ ๑๘-๓๕ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
- รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- สอบคัดเลือกวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
- ประกาศผลสอบวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
- เริ่มปฏิบัติงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๒

****ผู้ใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดทางขึ้นสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอกหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร ๐๔๕-๔๙๑-๖๖๖****

วันที่ประกาศข่าว : 2019-03-11

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-03-11

จำนวนการเข้าชม : 537