รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลเขมราฐ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

>>โหลดเอกสารประกาศ<<

สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ

รับสมัคร วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ถึง 19 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบข้อเขียน วันที่ 23 มิถุนายน 2563   

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  1 กรกฏาคม 2563

                                   ณ บอร์ดประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ

วันที่ประกาศข่าว : 2020-06-12

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-06-12

จำนวนการเข้าชม : 347