ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลเขมราฐ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
...................................................................
ตามที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-19 มิถุนายน 2563 และสอบคัดเลือกวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเขมราฐ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดังนี้


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

1. นางสาวพุทธรักษา ชื่นใจ
2. นางสาวจิดาภา แอมกองแก้ว
3. นางสาวธนัญญา จันทะปัญญา
4. นางสาวรุ่งวิมล โสมสุด


รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ไม่มี


ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

>>โหลดเอกสารประกาศ<<

 

วันที่ประกาศข่าว : 2020-06-22

ปรับปรุงล่าสุด : 2020-06-22

จำนวนการเข้าชม : 183