กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1(HA) เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 12 ธค 2560ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ2017-12-13
2IS. เยี่ยมสำรวจภายใน งาน คอมพิวเตอร์. ทันตะ NCD. วันที่ 6 มิ.ย.62โรงพยาบาลเขมราฐ2019-06-06
3ผลิตถุงหอมไล่ยุง ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกโรงพยาบาลเขมราฐ2019-06-10
4CPR2019โรงพยาบาลเขมราฐ2019-05-21
5อบรมป้องกันอุบัติเหตูทางถนน 1/2562โรงพยาบาลเขมราฐ2019-05-22
6ตรวจสุขภาพประจำปี62โรงพยาบาลเขมราฐ2019-07-08
7โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคคลากรโรงพยาบาลเขมราฐโรงพยาบาลเขมราฐ2019-07-22