กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคคลากรโรงพยาบาลเขมราฐโรงพยาบาลเขมราฐ2019-07-22
2ลอยกระทง 2563ดอนปู่ตา-ถนนคนเดิน-ลานดอกจาน2020-10-31
3ประชุมทีม เพื่อรับรับนิเทศ 2564ห้องประชุมเขมานุสรณ์ รพ.เขมราฐ2021-01-11
4ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดตั้ง PCCห้องประชุมสองฝั่งโขง รพ.เขมราฐ2021-01-22
5นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด 1/2564รพ.เขมราฐ2021-01-26
6กิจกรรม I S 2564รพ.เขมราฐ2021-02-02
7รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์รพ.เขมราฐ2021-02-25
8กิจกรรม วันไตโลก ประจำปี พ.ศ. 2564รพ.เขมราฐ2021-03-17
9อบรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนห้องประชุมสองฝั่งโขง2021-03-31