โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486 เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (ปัจจุบันที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเขมราฐ)

พ.ศ. 2509

ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 โดยยังไม่มีแพทย์ประจำ แต่จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง สถานที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง พ.ศ. 2527 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยได้ย้ายมาก่อสร้างที่บ้านท่ากกทันหมู่ที่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีห่างจากสถานที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตร พ.ศ. 2539

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ ในวงเงิน19,872,000 บาทและวางศิลาฤกษ์ โดยพลเรือตรีนายแพทย์วิทูรย์แสงสิงแก้ว อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเปิดทำการในวันที่ 20 มีนาคม 2541 มีพื้นที่ใช้สอย 2,080 ตารางเมตร

พ.ศ. 2539

พระครูวรกิจโกวิทเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ (เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ) ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอเขมราฐและประชาชนชาวไทยในมลรัฐนิวยอร์ก สร้างตึกสงฆ์อาพาธ บริจาคมูลค่า 1,100,000 บาท

พ.ศ. 2540 ท่านพระครูกิตติชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกลาง (เจ้าคณะตำบลเขมราฐ)สร้างห้องปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข บริจาคมูลค่า 50,000 บาท พ.ศ. 2552 ได้รับการบริจาคสร้างตึกสงฆ์จากหลวงปู่จันทร์หอม วัดบ้านบุ่งขี้เหล็ก อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี และทำพิธีมอบตึกสงฆ์เทพประทานในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553